قهرمانان سلام صادقیه

این سایت برای مورد استفاده تمامی افراد است و در آن مطالب علمی و ورزشی و سوالات و نکات دروس ثبت میشود.

قهرمانان سلام صادقیه

این سایت برای مورد استفاده تمامی افراد است و در آن مطالب علمی و ورزشی و سوالات و نکات دروس ثبت میشود.

يكشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۴۷ ب.ظ

۰

روش های مطالعه

يكشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۴۷ ب.ظ

چهل نکته مهم برای مطالعه

۱- طبق برنامه مدرسه، درس‌های هر روز را همان روز مطالعه نمائید‎.
‎۲- هنگام مطالعه از روش نت برداری یا خلاصه نویسی استفاده کنید، به عبارتی‎ ‎یا مطالب مهم روی یک برگه یا در دفتری ‏نوشته شود و یا اینکه در کتاب با‎ ‎مداد زیر آن‌ها خط کشیده شود و یا با ماژیک مخصوص (فسفری) روی مطالب مهم‎ ‎علامت گذاری شود و طبق برنامه مرور شود‎.
‎‎۳- همیشه مدتی قبل از شروع امتحانات مطالب کتاب را تقسیم بندی نموده و طبق برنامه چون مطالب کم است سعی شود ‏به خوبی آن‌ها را یاد بگیرید‎.
‎‎۴- با توجه به اینکه در هر هفته می‌بایست کتابی مطالعه شود و برای هر کتاب‎ ‎دو جلسه خواندن کامل و یک جلسه مرور ‏در نظر گرفته شده است، خوب است که آن‎ ‎تقسیم بر دو شود و در هر جلسه محدوده مورد نظر، طبق آنچه که در شماره ‏دو‎ ‎گفته شد خوانده شود‎.
‎‎۵- خوب است که در جلسه‌های چهارم و یا پنجم هر کتاب، قبل از شروع کردن درس جدید و بخش جدید، آموخته‌های ‏قبلی مرور شود‎.
‎ ‎۶- برای مطالعه و کارهای خود، نظم و ترتیب خاصی را در نظر بگیرید. هر روزی که‎ ‎کارها را بر طبق برنامه انجام دادید ‏و خوب بود، برای خود تشویقی در نظر‎ ‎بگیرید. مثلاً خوردن بستنی یا شیرینی یا هر فعالیت مورد علاقه‌ی‎ ‎دیگر، اما ‏اگر کارها به هر دلیل از جمله تنبلی، و یا بی نظمی و بی هدفی انجام‎ ‎شد، برای خود تنبیهی در نظر بگیرید تا ‏کارها و درس، سرو سامان‎ ‎بگیرد. مثلاً‎: برای تببیه خود می‌توان از خوردن غذا یا میوه‌ی مورد علاقه یا‎ ‎تماشای فیلم و یا ‏هر کار مورد علاقه و وقت گیر دیگر، خوداری کرد‎.
‎ ‎۷- سعی کنید ازهمان ابتدا خود را عادت و ملزم به اجرای برنامه کنید.
‎ ‎۸- قبل از مطالعه وضو بگیرید و درس را با نام و یاد خدا شروع کنید‎.
‎ ‎۹- موفقیت‌ها و پیشرفت‌های خود را هر چند اندک، در برگه یا دفترچه‌ای یاداشت‎ ‎کنید و در موقع ناامیدی یا…آن‌ها را مرور ‏کنید تا به آینده امیدوار شوید‎.
‎ ‎-۱۰‎آن مطالبی را که یاد گرفته‌اید خوب است که به دیگران یاد بدهید و اگر کسی نبود برای خود یا آینه یا هر فرد ‏دیگری توضیح دهید‎.

«کسانی که با افکار خوب وعالی دمسازند هرگز تنها و بی مونس نیستند.» (سیدنی)

۱۱- خود را به درس خواندن و آن چیزی که یاد می‌گیرید، تشویق کنید و برای ارزش‌های خود ارزش قایل شوید و برای ‏حفظ آن کوشا باشید‎.
‎۱۲- سعی نمایید که طرح «یاداشت همراه کتاب» را برای همه کتاب‌های خود اجرا‎ ‎کنید. به این صورت که یک برگه کاغذ ‏سفید به ابعاد ۹ سانتیمتر در‎ ۱۳‎سانتیمترآماده کرده و آن را در اولین صفحه کتاب خود بچسبانید و‎ ‎تمرین‌ها، سوالها و کارهایی را که برای یادگیری آن کتاب باید انجام دهید در‎ ‎آن بنویسید، تا ‏فراموش نکنید‎.

‎ ‎۱۳- از آنجا که خواندن سوره‌ی قدر و آیهَ الکرسی نقش بسیار مهمی در یادگیری‎ ‎و موفقیت شما ‏دارد، خوب است که پس از هر نماز و همیشه این دو را تکرار و مرور‎ ‎کنید و به خدا توکل کنید‎.

‎۱۴‎- هر موقع که خسته شدید و دلتان گرفت و ناامید از هر کار و زندگی شدید قران بخوانید و به معنی آن ‏توجه کنید‎.

‎- ۱۵‎علم را برای خود علم بخوانید، نه برای ثروت یا پز دادن بلکه برای دل خود بخوانید و عمل کنید‎.

‎ ‎-۱۶ ‎مطمئن هستیم در کاری که شروع کرده‌اید، موفق خواهید شد چون که با یاری خدا و علاقه به ‏پیش می‌روید‎.

‎ ‎۱۷- فرصت‌ها و لحظه‌ها را به آسانی از دست ندهید، چرا که این فرصت‌ها همیشه به‎ ‎وجود نیامده و ‏نخواهند آمد. پس به قول شاعر: اکنون که در پیش توام‎ ‎دریاب، شاید که فردایی نباشد‎. 


‎۱۸- این عبارت را با خط خوش بنویسید و نصب العین خود قرار دهید و عمل کنید‎:

‎«دانایی، توانایی است وخواستن، توانستن، پس بخوان تا بتوانی»

‎ ‎۱۹- برای اینکه در بین راه به خاطر خستگی و یا هر دلیل دیگر ناامید از ادامه‎ ‎راه نشوید، در اولین ‏فرصت، انگیزه خود را در برگه‌ای یادداشت کنید و هر موقع‎ ‎که احساس کردید که درس خواندن ‏فایده‌ای ندارد آن انگیزه را که یاداشت کرده‌اید مرورکرده تا دوباره جان تازه‌ای گرفته و با نیرو ‏و نشاط بیشتر کار را‎ ‎ادامه دهید‎.

‎ -‎۲۰‎هر نکته یا سوالی که هنگام مطالعه‌ی هر درس با آن مواجه می‌شوید را‎ ‎در برگه‌ای یا گوشه‌ای ‏از کتاب یاداشت کنید و در اولین فرصت آن را از کسی که‎ ‎می‌داند، بپرسید و یاد بگیرید‎.

‎۲۱- برای یادگیری بعضی از دروس توضیحی و حفظی می‌توان از روش «بگو و گوش کن» ‎استفاده ‏کرد. به این صورت که مثلاً: شما چند صفحه‌ای از مطالب یا کتاب را‏‎ ‎می‌خوانید، سپس آنچه را که ‏فهمیدید، برای یک دستگاه ضبط صوت که روشن است‎ ‎و در آن نوار کاست هم قرار دارد، توضیح ‏داده، پس از آن، آنچه را که گفته‌اید‎ ‎گوش می‌کنید. با این کار هم مطالب را خوب یاد می‌گیرید و هم ‏اینکه پی به‎ ‎مشکلات خود و نقاط ضعف خود می‌برید و برای از بین بردن ضعف‌ها تلاش بیشتری می‌کنید.

‎۲۲- برای یادگیری فرمول‌ها و نکات مهم می‌توانید از روش «نبین و از بر کن» استفاده کنید. به این صورت ‏که ابتدا آن فرمول یا نکته مهمی یا عبارتی‎ ‎را که می‌خواهید از بر کنید در برگه‌ای نوشته و به مدت ‏یک تا دو دقیقه به آن‎ ‎خوب نگاه کنید. سپس چشمهای خود را بسته و با دستهای خالی بدون خودکار ‏و مداد‎ ‎آنرا روی هوا بنویسید. با این روش همه مطالب مهم به طور مستقیم وارد حافظه‎ ‎بلند مدت شده ‏و خیلی دیر فراموش می‌کنید. در روزهای بعد اگر آن مطلب را‎ ‎فراموش کردید به آن نگاه کنید و به ‏همان صورت یاد شده تمرین و تکرار کنید تا‎ ‎برای همیشه سبز شود و هرگز آنرا فراموش نکنید‎.

 ‎- ۲۳‎روش‎ G۵‎روشی دیگر برای یادگیری است و آن به این صورت است که مطالبی را که‎ ‎خلاصه ‏کرده و نت برداری کرده‌اید به صورت سوال و جواب در آورید و در برگه‌های‎ ‎کوچکی «فیش‌های ‏مخصوص» یاداشت کرده و آن‌ها را در معرض دید خود قرار‎ ‎دهید. مثلاً: یک گیره‌ی لباس در کنار آینه‌ای که ‏روز به آن نگاه می‌کنید، نصب‎ ‎کنید و هر چند روز یکبار مطالب آنرا عوض کنید و زمانیکه چشمتان به این ‏مطالب‎ ‎افتاد آن‌ها را مرور کنید تا هرگز آن‌ها را فراموش نکنید‎.

‎ ‎«شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.» (رومن رولان)

‎ -‎۲۴روش «اداره فکر و یادگیری مادام العمر» روشی دیگر برای یادگیری است. به این‎ ‎صورت که شما می‌توانید بعضی از صفحه‌های کتاب یا نکات خلاصه شده خود را در‎ ‎مکان‌هایی که حتی لحظات کمی نیز ‏در آنجا حضور دارید به گیره نصب‎ ‎کنید و در مدت کوتاهی که در آنجا هستید، آن‌ها را مرور کرده ‏و یاد بگیرید‎.

‎ ‎۲۵- همه این روش‌ها آزمایش شده است و امتحان خود را پس داده‌اند و جزو مهم‌ترین‎ ‎روش‌های یادگیری ‏هستند که همه‌ی این‌ها به تلاش مستمر و کوشش پیوسته شما‎ ‎بستگی دارد پس سعی کنید همواره ‏از یک یا دو روش ذکر شده استفاده کنید و مطمئن‎ ‎باشید که موفق خواهید شد‎.

‎ -‎۲۶‎خودتان را باور کنید. یعنی اینکه باور کنید که می‌توانید. مگر شما از دیگران‎ ‎چه کم دارید؟ اراده ‏و تصمیم موفقیت که دارید، پس چرا از آن به خوبی استفاده‎ ‎نکنید؟‎

‎ ‎-۲۷نمونه سوالهای امتحانی سالهای گذشته را پیدا کنید پاسخ آن‌ها راهم پیدا‎ ‎کرده ‏و بنویسید و یاد بگیرید، چراکه حداقل ۴۰ درصد سوالها از سوالهای سال گذشته‎ ‎است و دیگر این که شما ‏با نمونه سوالها آشنا می‌شوید که هنگام مطالعه چه‎ ‎قسمت‌هایی را بیشتر مطالعه کنید و نکات مهم ‏کدام قسمت‌ها هستند‎.

‎ -‎۲۸‎برنامه درسی شبکه‌ی آموزشی تلویزیون را پیدا و بررسی کنید و ببینید که‎ ‎درس‌های مورد نظر شما ‏در چه ساعاتی پخش می‌شود. آن را خوب نگاه کنید حتی‎ ‎اگر مربوط به دوره راهنمایی باشد. بدون شک ‏مفید فایده واقع خواهد شد. (کلاس‎ ‎خصوصی رایگان)

‎ -‎۲۹‎از فیلم‌های آموزشی که درباره‌ی درس‌هایی همچون ریاضی، عربی، زبان، دینی و قرآن، فلسفه ‏و منطق و…که موجود می‌باشد استفاده کنید‎.

‎ -‎۳۰‎درس جغرافی را با نقشه یاد بگیرید و از نقشه‌های گنگ استفاده کنید تا مطالب به خوبی در ذهن ‏شما جاسازی شود‎.

۳۱- ‎در جلسه امتحان تا آخرین لحظه بنشینید و خوب هم فکر کنید چرا که به قول معروف از این ستون ‏تا آن ستون فرج است.

‎ ‎«هر روز چنان زندگی کن که گویی عمری جاودان داری» (مارسوس)

‎۳۲- پاسخ همه سوالات را در برگه امتحانی بنویسید و هیچ سوالی را بدون پاسخ‎ ‎نگذارید. هر چند که ‏اشتباه پاسخ بدهید چرا که همین پاسخ شما از هیچی بهتر‎ ‎است. اگر هم ندانستید که چه ‏بنویسید همان سوال را دوباره تکرار کنید و در‎‎باره کلمه‌های سوال توضیح دهید‎.

‎۳۳- سعی کنید از همین آغاز، خودتان را طوری عادت دهید که درس خواندن و مطالعه‎ ‎بهترین تفریح ‏و سرگرمی باشد و با آن خستگی‌های روزانه‌تان را از بین ببرد‎.

۳۴- «کتاب» بهترین دوست شما باشد و هرجا که می‌روید تنها نروید او را هم با خود‎ ‎به مهمانی‌ها ‏و محل کار و…ببرید و به جای وقت تلف کردن با این و آن با‎ ‎کتاب صحبت و مشورت کنید. این ‏کار شدنی است از فلش کارت و کتاب‌های کوچک جیبی می‌توانید استفاده کنید‎.

۳۵- «کینه‌ای از هیچ کس به دل نگیرید» دل دریایی داشته باشید و همه را ببخشید. چرا که گذشت ‏و مردانگی خصلت مردان بزرگ است.

‏۳۶- همچون گذشته و همیشه، در کارهایتان صداقت داشته باشید تا موفق شوید. چرا که‎ ‎صداقت و راستی ‏بزرگ‌ترین سرمایه است که ما را به موفقیت و خوشبختی می‌رساند‎.

‎ -۳۷‎در زندگانی کاری و درسی که دارید، به فکر دیگران نیز باشید و به آن‌ها کمک‎ ‎کنید تا دیگران نیز به ‏فکر شما باشند و به شما کمک کنند، یعنی این که هرجا که‎ ‎هستید و به هرجا که رسیدید، خدمت خدا ‏و خلق خدا را فراموش نکنید‎.

‎ -‎۳۸گویند چو با ما نشینی ما شوی، با گل نشینی گل شوی، با خار نشینی خار شوی. ‎پس هر کس که ‏نشست و برخاست کنی؛ مثال همان می‌شوی. پس خوب است که در زندگی با‎ ‎آدم‌های خوب و اهل ‏علم نشست و بر خاست کنید تا شما نیز جزو خوشبخت‌ترین‌ها و بهترین‌ها شوید‎.

‎ ‎-۳۹‎همواره از کسی که از او علم می‌آموزید، تشکر و سپاسگذاری کنید تا او نیز بتواند از آنچه که می‌داند، بهترینش را دراختیارتان بگذارد‎.

‎ -‎۴۰‎آخرین و مهم‌ترین نکته در یادگیری علم و دانش این که: خدا را هرگز فراموش‎ ‎نکنید و هر کاری را که ‏می‌خواهید آغاز کنید با نام و یاد خدا باشد تا خداوند شما را‎ ‎در ادامه‌ی راه یادگیری بهتر یاری می‌کند. خدای‎ ‎را نیز شاکر و سپاسگذار باشید چرا که: شکر نعمت نعمتت افزون کند‏‎.

«ساده‌ترین درس زندگی این است: هرگز کسی را میازار‎» ‎(ژان ژاک روسو‎)

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۲۰
alireza hashem

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی